Alla som arbetar på Karolinska ska kunna känna sig trygga

Nyhet

Med anledning av uppmärksamheten i media den senaste veckan, vill jag berätta vad vi gör från sjukhusledningens sida.

I veckan har jag haft dialog med flera delar av Karolinska, bland annat med medarbetare på Graviditet och Förlossning i Huddinge, med de fackliga organisationerna och skyddsombuden, samt med alla verksamhetschefer.

För mig är det oerhört viktigt att prata om det som händer och beskriva hur vi ser på processen kring personalärenden och på kulturen inom Karolinska. Sjukhusledningen och jag tar oron och upprördheten på största allvar och jag vill ge alla berörda parter möjlighet att ställa frågor till mig.

Efter tre veckor på posten som tf. sjukhusdirektör ser jag att det finns en stor förbättringspotential när det gäller nämnda områden. Därför har jag även välkomnat den interna och externa utredning som har föreslagits av regionledningen. Målet med denna utredning är att identifiera de områden vi behöver åtgärda och så fort vi har en handlingsplan ska jag kommunicera vilka insatser vi kommer att vidta. Detta är av högsta prioritet för mig.

Alla som arbetar på Karolinska ska kunna känna sig trygga, vi ska ha högt i tak och kunna vara kritiska, med bibehållen respekt för varandra, samtidigt som vi också förhåller oss till de lagar och regler som omger vår verksamhet.

Något som gläder mig är att vi varje vecka fortsätter att driva utvecklingen av vården och forskningen framåt. I veckan startade Karolinska Universitetssjukhuset tillsammans med Karolinska Institutet en studie för att kunna behandla patienter med hjärtstopp på ett nytt sätt. Genom tidig nedkylning, som påbörjas redan på platsen för hjärtstoppet, är förhoppningen att kunna ge bättre skydd åt patientens hjärna och hjärta. Det kan öka chanserna för överlevnad och bättre återhämtning.

Inför alla storhelger är det extra viktigt att det finns välfyllda blodlager. Förra året utfördes 45 670 blodtransfusioner på Karolinska och inom regionen går det åt 100 liter per dag. Tack till er som ger blod eller som uppmuntrar personer omkring er att ge blod.

Idag träffade jag tillsammans med traumacentrum en delegation med ukrainska sjukvårdsarbetare som fått möjlighet att ta paus från fronten för att återhämta sig och fylla på med kunskaper. Vi fortsätter att göra det vi kan för att hjälpa Ukraina.

Tillsammans är vi Karolinska!