Fakta om sjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset har 15 200 medarbetare. Mer statistik samt årsberättelser hittar du här.

Medarbetare

Här arbetar 15 200 medarbetare inom cirka 150 olika yrkeskategorier:

 • 32 procent sjuksköterskor
 • 19 procent undersköterskor
 • 17 procent läkare
 • 7 procent biomedicinska analytiker
 • 9 procent övriga yrkesgrupper
 • 9 procent administrativ personal
 • 4 procent hälsoprofessioner
 • 3 procent medicinska sekreterare

Patientbesök i vården och behandling

 • 85 900 vårdtillfällen per år
 • 1,4 miljoner patientbesök per år
 • 6 600 vårdtillfällen av utomläns- eller utlandspatienter
 • 52 800 besök av utomläns eller- utlandspatienter
 • 1086, genomsnittligt antal vårdplatser
 • 2,1 miljoner PCR-provtagningrar (genomförda/samordnade)

Medarbetare verksamma inom forskning

 • 2600 medarbetare är aktiva inom klinisk forskning
 • 128 professorer/lektorer och 70 adjungerade professorer/lektorer vid Karolinska Institutet är verksamma i den kliniska miljön på sjukhuset med förenade anställningar.
 • 3 745 vetenskapliga artiklar i samarbete med KI
 • Citeringsgrad 1,8
 • 1 300 pågående kliniska studier 
 • 2,3 miljarder kr i externa forskningsanslag i samarbete med KI
 • 37 700 studentveckor
 • 24 vårdutbildningar 
 • 1700 praktikveckor

Ekonomiskt resultat

 • 740 miljoner kronor, 2021

Under 2021 har sjukhuset uppfyllt 102,1  procent av vårduppdraget från Region Strockholm.

Karolinska Universitetssjukhusets årsberättelse/ förvaltningsberättelse