Fakta om sjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset har 15 200 medarbetare. Mer statistik samt Förvaltningsberättelser hittar du här.

Medarbetare

Här arbetar 15 200 medarbetare inom flera olika yrkesgrupper:

 • 32 procent sjuksköterskor
 • 19 procent undersköterskor
 • 17 procent läkare
 • 7 procent biomedicinska analytiker
 • 9 procent övriga yrkesgrupper
 • 9 procent administrativ personal
 • 4 procent hälsoprofessioner
 • 3 procent medicinska sekreterare

Patientbesök i vården och behandling

 • 85 900 vårdtillfällen per år
 • 1, 35 miljoner patientbesök per år
 • 6 600 vårdtillfällen av utomläns- eller utlandspatienter
 • 52 800 besök av utomläns eller- utlandspatienter
 • 1100 vårdplatser

Medarbetare verksamma inom forskning

 • 2600 medarbetare är aktiva inom klinisk forskning
 • 160 professorer/lektorer och 60 adjungerade professorer/lektorer vid Karolinska Institutet är verksamma i den kliniska miljön på sjukhuset med förenade anställningar.
 • 3 200 publicerade vetenskapliga artiklar i samarbete med KI
 • Citeringsgrad 2,1
 • 35 128 genomförda studentveckor 

Sjukhusets omsättning

2019  18,9 miljarder
2018  19,5 miljarder
2017  18,9 miljarder
2016  18,0 miljarder
2015  16,8 miljarder
2014  16,2 miljarder
2013  15,7 miljarder
2012  15,3 miljarder
2011  14,7 miljarder
2010  14,2 miljarder

Karolinska Universitetssjukhusets förvaltningsberättelse