Facility Management

Facility Management är en stödfunktion på Karolinska och en del av Stab Vårdstöd.

Facility Managements uppgift är att på strategisk nivå samordna, styra och utveckla servicetjänster som stödjer och förbättrar effektiviteten i Karolinskas kärnverksamhet. Facility Management består av FM-controlling, FM-koordinering samt FM- och logistikutveckling.

FM- en integrerad del av vården

Vi samarbetar med både interna och externa leverantörer för att leverera rätt servicetjänster till rätt kostnad.

FM-controlling och FM-Koordinering

FM-controllers och -koordinatorer ansvarar för att ställa krav inför nya avtal, följa upp befintliga avtal och initiera utvecklingsprojekt.

FM-controllern är länken mellan sjukhuset och leverantörer, interna och externa. Vi följer upp serviceavtalen utifrån kvalitet och kostnad. Om nya önskemål och behov uppkommer försöker vi lösa det inom avtalets ramar eller tar med det som krav inför nya.

FM-koordinatorn är länken mellan verksamheter och controllern. Vi träffar er för följa upp den dagliga serviceleveransen, bedriver förbättringsarbete med leverantörer och fångar upp era önskemål.

FM-och logistikutvecklare

FM-& logistikutvecklare ansvarar för att leda projekt inom Facility management samt vara sakkunniga resurser inom FM, logistik och projektledning.

 

Avdelningschef

Magnus Kindström
E-post: Magnus Kindström

 

Tillbaka till sidan för Fastighetsutveckling och Service