Har du nyligen fotograferat dig för ett nytt eTjänstekort

Inom 10-14 dagar, efter fotograferingstillfället, får du ditt nya eTjänstekort (SITHS-kort) via A-post levererat till din folkbokföringsadress. Kortet måste aktiveras innan du kan använda det.

Tänk på att eTjänstekortet ska aktiveras senast 90 dagar efter fototillfället, därefter makuleras det och ett nytt kort måste utfärdas. Aktivering av kortet görs på det kortkontor där du fotograferat dig alternativt i din organisation om någon sådan rutin finns.

• Vid aktivering av kortet måste du ange egen 6-siffrig PIN-kod som du kan tänka ut innan besöket.
• Du ska ha med dig det nya eTjänstekortet samt din giltiga, svenska och fysiska ID-handling.

Tänk på att eTjänstekortet och PIN-koderna är värdehandlingar och ska förvaras som sådana.