Miljö och Arbetsmiljö

Enheten Miljö och arbetsmiljö driver och utvecklar det sjukhusövergripande miljöarbetet, ger stöd åt verksamheterna och utbildar medarbetare på Karolinska i olika miljöfrågor.

Chef Miljö och Arbetsmiljö

Johan Sundqvist
E-post: Johan Sundqvist

Karolinska Universitetssjukhuset
Miljöavdelningen, M96
141 86 Stockholm

Miljö och hållbarhet