International Patient Office

International Patient Office (IPO) ger stöd och service till vårdverksamheter kring patienter och forskningspatienter från andra länder som kommer för planerad vård eller deltagande i kliniska studier.

Vad kan IPO hjälpa vårdverksamheterna med?

International Patient Office hjälper vårdverksamheterna när en patient från ett annat land ska få planerad vård på Karolinska. Vi tar även emot förfrågningar från patienten själv och fungerar som ett bollplank för verksamheterna. Vi ger stöd och service till både patienter, remittenter och vårdverksamheterna.

Vilka patientkategorier omfattas inte av uppdraget?

Uppdraget kring vårdexport inkluderar inte personer som är asylsökande, tillståndslösa eller personer som ansökt men ännu inte fått besked om uppehållstillstånd i Sverige.

Kontaktinformation

International Patient Office