Hållbarhetsprogram 2023-2027

Karolinskas Hållbarhetsprogram 2023-2027 är en tillämpningsanvisning av region Stockholms Hållbarhetsstrategi 2022-2027, med inkludering av regionens Hållbarhetspolicy, Medarbetarpolicy, Folkhälsopolicy och Karolinskas Vägvisare.

Programmet är uppdelat i fyra huvudområden:

  • Social Hållbarhet
  • Hållbar arbetsmiljö
  • Miljömässig hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet

Samtliga områden innehåller mål som ska nås till 2027. Programmet är flexibelt och kan komma att uppdateras under programperioden för att följa direktiv från region Stockholm samt anpassningar relaterade till behov av åtgärder. 

Karolinskas Hållbarhetsprogram 2023-2027