Nationell patientenkät

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården.

Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra vården. Genom att delta i Nationell Patientenkät får patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården.

Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv, samt vara ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning.

Sedan 2009 deltar samtliga regioner i Nationell Patientenkät. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner. Genom återkommande undersökningar har kunskap kontinuerligt inhämtats.

Vill du veta mer om Nationell patientenkät eller se resultat från tidigare år, kan du titta på hemsidan för Nationell patientenkät, länk här

Våren 2021 genomfördes Nationell patientenkät på vårdavdelningarna och mottagningarna på samtliga specialistsjukhus i landet. Hösten 2020 genomfördes Nationell patientenkät på samtliga Akutmottagningar i landet.

Karolinskas resultat kan du se i denna sammanställning, samt hitta mer om via länken ovan.

Karolinskas resultat i Nationell patientenkät