Kvalitetsregistret SPOR

Vi strävar hela tiden efter att utveckla vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient. För att säkra kvaliteten i operationssjukvården deltar Karolinska Universitetssjukhuset i kvalitetsregistret Svenskt Perioperativt Register. Kvalitetsregistret gör det möjligt att följa upp och förbättra vården.

Tillsammans gör vi vården bättre!

Genom att vara med i registret hjälper du till att förbättra vården. Din medverkan i registret är helt frivillig och påverkar inte den vård du får.

Information om registret samt om att avstå

Du som patient ska ha fått en broschyr om registret. Du kan också ladda ner den härifrån.

Om du av någon anledning vill avstå från att delta så kan du meddela detta enligt nedan. Om du inte säger att du vill avstå så förutsätter lagstiftningen att du vill delta.

Vill du avstå kan du antingen skriva ett eget brev med information om att du inte vill delta i SPOR, namn, personnummer, vilken operation det gäller samt underskrift och datum, alternativt kan du fylla i denna blankett.
Lämna in brevet eller blanketten till vårdpersonalen, alternativt skicka den till:

Karolinska Universitetssjukhuset
SPOR PMI, S2:06
Eugeniavägen 27
171 76 STOCKHOLM

Mer information

Mer information om registret finns på www.spor.se

Vill du ställa frågor om registret kan du prata med personal på sjukhuset eller kontakta registrets ansvariga på sjukhuset via mejladress: spor.pmi.karolinska@regionstockholm.se