K2024-5321

Nyhet

Lex maria rapport - Fördröjd diagnos och behandling

2024-07-05
Patient som inkom till akutmottagningen med infektionssymtom. Patienten var nyligen vårdad för brusten blindtarm och hade en pågående öroninflammation. Patienten utreddes på akutmottagningen med flera röntgenundersökningar och provtagningar där man initialt misstänkte infektion i buken. Patienten fick antibiotika riktad mot bukinfektion men försämrades och sjönk i medvetande. Slutligen diagnostiserades en bakteriell hjärnhinneinflammation och patienten fick riktad behandling.

Analys visade att rutin för sepsislarm (blodförgiftning) inte följdes och att infektionsspecialist inte kopplades in förrän sent under tiden på akutmottagningen.

Åtgärder riktats mot utbildning och översyn av larmrutiner

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.