K2024-4870

Nyhet

Lex maria rapport - Fördröjd diagnos och behandling

2024-06-10

Patient med diabetes och kända fotsår sökte akutmottagningen på grund av nedsatt allmäntillstånd. Patienten bedömdes ha kronisk njursvikt och oklar infektion, lades in på akutvårdsavdelning och fick behandling med antibiotika. Initialt påvisade utredning inget säkert infektionsfokus och först efter ett par dagar undersöktes patientens fötter som visade en djup infektion. Det gjordes försök till sårrevision men foten gick inte att rädda och patienten underbensamputerades.

Analys visade att infektionen försämrades på grund av brister i undersökning av patienten på akutmottagningen och vårdavdelningen.

Åtgärder riktats mot utbildning och förtydligande av rutiner för bedömning av patienter med kända sår.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.