K2024-2551

Nyhet

Lex maria rapport - Administration av läkemedel

2024-04-08

Patient som genomgick planerad plastikoperation. Under operationen gavs infusion av blodtryckhöjande medicin via infart i höger fot. Under operationen avtog effekten av infusionen och ersattes med annat preparat och ny infart sattes.

Efter operationen upplevde patienten smärta från höger fot och det påvisades en hudskada som orsakats av att infusionen gick utanför kärlet och ut i vävnaden. Hudskadan krävde kirurgisk åtgärd, vilket innebar viss förlängd vårdtid och ett kvarstående känselbortfall.

Analys påvisade brister i kommunikation inom operationsteamet och vid överföring till postoperativ vård. Åtgärder riktas mot förtydligade i riktlinjer angående rapportering och dokumentation.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.