K2024-1839

Nyhet

Lex maria rapport - Brännskada vid operation

Patient som genomgick planerad operation i luftstrupen. Vid operationen användes laryngoskop med laser. I slutet av operationen slår lågor upp kring laryngoskopet och patientens mun. Patienten får brännskador på kinder, mun och haka och får fortsatt vård på intensivvårdsavdelning.

Analys visade tidsmässigt samband mellan brand och att patienten fick 100% syrgas. Åtgärder riktas bland annat mot uppdaterade riktlinjer, checklistor och utbildning för alla personal som hanterar laserteknik

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.