K2023-8848

Nyhet

Lex maria rapport - Fördröjd diagnostik och omhändertagande i samband med prematur förlossning

Kvinna gravid i v 29 med stark förlossningsrädsla ringde till förlossningen på grund av slemmig flytning. Efter upprepade kontakter med förlossningen anmodades hon att inkomma till akuten för bedömning. På sjukhuset tilltog värkarna och vattenavgång efter ett dygn och sätesbjudning konstaterades. Hon opererades med akut snitt och barnet vårdades post-partum på Neonatalen i sex veckor. Hela förlossningsskedet upplevdes av patienten som mycket traumatiskt och kvinnan utvecklade senare en depression.

Åtgärder inriktas mot förbättrad telefonrådgivning och möjlighet till videokontakt samt förändrade arbetsrutiner i samband med prematura förlossningar, framför allt vid hög arbetsbelastning på avdelningen, för att kunna omhänderta och bemöta kvinnors behov på ett bra sätt.

Händelsen har medfört risk för allvarlig vårdskada och anmäls till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.