K2023-6299

Nyhet

Lex maria rapport - Kirurgi på fel sida

Barn inkom för planerad operation av vänstersidigt ljumskbråck. I samband med pre-operativ undersökning markerades höger sida (där det också fanns ett bråck). Befintliga rutiner för pre-och perioperativa kontroller följdes, och operationen utfördes på höger sida. När barnet kom hem noterade föräldrarna att operationsförbandet satt på den högra sidan i stället för på den vänstra sidan som planerat, och kontaktade mottagningen.

Åtgärder riktas bland annat mot att implementera checklistan för säker kirurgi 2.0 med tvingande moment att kontrollera vilken sida som är markerad mot journal.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.