K2023-6362

Nyhet

Lex maria rapport - Fall med höftfraktur

Äldre patient inkom till akutmottagningen med nedsatt allmäntillstånd och infektion. Beslutades om inläggning och risk för fall bedömdes föreligga. I väntan på vårdplats på akutmottagningen låg patienten på brits med uppfällda grindar. Patienten tog sig över grindarna, föll och ådrog sig en höftfraktur.

Åtgärder riktas bland annat mot att påskynda förloppet för inläggning till vårdavdelning och att rutinerna för övervakning och tillsyn utvecklas på akutmottagningen.  

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.