K2023-5637

Nyhet

Lex maria rapport - Fördröjd diagnos och behandling till följd av lång svarstid efter röntgenundersökning

Patient med misstänkt cancerrecidiv remitterades till sjukhusets röntgenavdelning för skiktröntgen. Undersökningen prioriterades och utfördes inom det överenskomna tidsintervallet men svaret fördröjdes 48 dagar.

Åtgärder riktas bland annat mot daglig uppföljning av icke granskade undersökningar, tydligare prioriteringar och arbetsfördelning samt rekrytering av radiologer.

Händelsen har medfört risk för allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.