K2023-4982

Nyhet

Lex maria rapport - Fall med radiusfraktur

Patient inkom till akutmottagningen och på ett undersökningsrum gjordes en ändtarmsundersökning på en brits. Direkt efter avslutad undersökning, när läkaren vänt sig om, föll patienten från britsen och ådrog sig en distal radiusfraktur. Frakturen reponerades och gipsbehandlades med uppföljning på ortopedmottagning. Kontrollen påvisade felställd fraktur och ytterligare behandling med operation föreslogs men den icke-operativa behandling fullföljdes.

Åtgärder riktas bland annat mot att utveckla rutinerna för procedurer/undersökningar där det ska vara minst en läkare samt en sjuksköterska/undersköterska.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.