K2022-11652

Nyhet

Lex maria rapport - Följsamhet till lokala rutiner

Ungdom insjuknade i cnacer och blev planerad för cellgiftsbehandling med risk för påverkan på hörseln. Rutin är att göra hörselundersökning före behandlingsstart och efter varje behandling. Efter första kuren uppmättes påtaglig nytillkommen hörselnedsättning. Behandlande cancerläkare meddelades inte detta enligt verksamhetens rutin. Efter kur två hade hörseln försämrats ytterligare och habiliteringskrävande permanent hörselskada hade manifesterat sig.

Åtgärder riktas bland annat mot kompetensstöd till den inblandade hörselläkaren och utbildning för hela medarbetargruppen.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.