K2022-3122

Nyhet

Lex maria rapport - Fördröjd diagnos och behandling av amyloidos

Man som remitterades till enheten på grund av nervsymtom. Utförlig utredning talade för att symtomen var kopplade till patientens diabetessjukdom. Fortsatt uppföljning under två år och på grund av försämring med tilltagande symtom utökades utredningen. Prov för amyloidos skickades både till Karolinskas laboratorium och till ett speciallaboratorium i Uppsala. Svaret från Karolinska var negativt. Svaret från Uppsala återfinns ej i journalen. Patienten genomgick fortsatt utredning på grund av tilltagande smärtproblematik. Ytterligare två år senare kontaktades Uppsala och då fick man beskedet att det tidigare amyloidosprovet var positivt. Diagnosen bekräftades.

Fördröjd diagnos av amyloidos. Patientens initiala nervskador hade ej kunnat läka med fortsatt försämring hade kunnat motverkas med rätt behandling. Åtgärder har genomförts för rutiner vid amyloidosdiagnostik, samt hantering av papperssvar.

Händelsen bedöms ha medfört allvarlig vårdskada och anmäls enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.