K2022-5029

Nyhet

Lex maria rapport - Felaktig läkemedelsadministration

2022-06-02

Patient inkom för planerad dagoperation och gavs ett antibiotikum som gav allergiska reaktioner med betydande duration. Det fanns en uppmärksamhetssymbol i journalen som markerade allergi för det preparat som administrerades.

Åtgärder riktas bland annat mot att tydliggöra rutinerna för motläsning av muntliga ordinationer och utbildningar i kontroller som brukar göras på operationssal i samband med läkemedelsanvändning.

Händelsen har medfört risk för allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.