K2022-3601

Nyhet

Lex maria rapport - Postoperativt dödsfall

2022-05-06

Patient under första levnadsåret med oklart syndrom inkluderade cirkulationsproblematik och bilateral dövhet avled efter planerad öronoperation. Noggrann preoperativ riskbedömning och planering hade genomförts. Under ingreppet uppstod komplikationer med hjärtmuskelskada och behov och initiering av ECMO-behandling, som kort därefter avslutades efter konstaterande av omfattande hjärnskador varefter barnet avled.

Åtgärder omfattar bland annat att barn med multipla riskfaktorer och i behov av cochleaimplantat opereras först efter ca ett års ålder och att insättning av cochleaimplantat på dessa barn görs på en sida i taget för att korta operationstiden.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.