K 2022-5020

Nyhet

Lex maria rapport - Plötsligt dödsfall efter operation

Patient med stort sarkom i buken som genomgick en planerad operation. Under operationen tillstötte en svår blödning och patienten avled senare samma dag i sviterna efter denna blödning. Åtgärder inriktas mot att utarbeta och förbättra rutinen för en nytta- /riskbedömning kring omplanering av operation vid personal-/kompetensbrist av icke-akuta operationer samt skapa rutin för kärlkirurgisk bedömning inför operation. Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.