K2022-2099

Nyhet

Lex Maria rapport - Oväntat dödsfall

Patient inkom till akutmottagningen med höftfraktur. Vid ankomst snabb puls, snabb andningsfrekvens och högt blodtryck. Lades in på avdelning i väntan på operation. Kardiologjour kontaktades och betablockerare ordinerades vilket administrerades utan resultat på den snabba pulsen. När anestesijouren anlände befanns patienten livlös och konstaterades avliden. Åtgärder inriktas mot bättre kommunikation mellan personal och läkare, framför allt på jourtid samt förbättrade rutiner avseende ordination och följsamhet till korrekt journalföring.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.