K2022-0501

Nyhet

Lex Maria rapport - Suicid på vårdavdelning

Patient med utländsk härkomst och delvis förståelse på svenska språket inkom akut på grund av buksmärtor. Patienten opererades och vårdades utan tydliga tecken eller sjukhistoria på självmordsbenägenhet. På fjärde postoperativa dagen hittades patienten livlös på vårdrummet efter självmord.

Åtgärder riktas mot att se över rutinerna för tolkanvändning.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.