K2022-0500

Nyhet

Lex maria rapport - Fallskada på vårdavdelning

Patient inkom efter att ha svimmat och lades in för vidare utredning. Fallrisk identifierades men tillhörande aktivitetsplan aktiverades inte. Patienten föll och ådrog sig en höftfraktur.

Åtgärder riktas bland annat mot att implementera visualisering av fallriskbedömda patienter i realtid, att utveckla uppföljningen av kvalitetsmått och rutinerna för utbildning.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.