K2021-8721

Nyhet

Lex Maria rapport - Patient avled efter komplikation med behandling av Covid-infektion

Patient sökte akutmottagningen pga övre luftvägssymptom, feber och andfåddhet. Konstaterades positiv för covid-19. Inlades på vårdavdelning men under vårdtiden försämrades patienten och högflödesbehandling med Optiflow inleddes. På grund av tilltagande oro och förvirring beslöts om extravak, men under natten lyckades patienten avveckla sin syrgasbehandling vilket resulterade i kraftigt desaturering och patienten avled.

Åtgärder inriktas mot att säkerställa att all personal har erforderliga kunskaper om högflödesbehandling, riktlinjer gällande behandlingsbegränsningar och förbättrade arbetsbeskrivningar för extravak.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.