K2021-5615

Nyhet

Lex Maria rapport - Felaktig och fördröjd diagnos och försenad operation

2022-01-04

 

Patient sökte akutmottagning pga smärta och domning i fot och ben. Bedömdes som ischias och ingen ytterligare utredning utfördes. På akutmottagningen noterades också uttalade eksem i ljumskar, armhålor och hårbotten, sannolik biverkan av tidigare covid-vaccination. Patienten remitterades till hudavdelning. Under vårdtiden tilltagande domningar i benet. Först i samband med utskrivningen noterades att perifera pulsar saknades, varför patienten uppmanades att söka akutmottagningen på samma sjukhus där man konstaterade kritisk ischemi i benet. Patienten opererades akut med gott resultat men med kvarstående besvär.

Åtgärder inriktas mot förbättrade rutiner avseende kommunikation mellan olika personalkategorier, rutiner, kontinuitet, bakjours-tillgänglighet och handläggning av internmedicinska tillstånd.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.