K 2020-0219

Nyhet

Lex Maria rapport - Fördröjd behandling

En patient utreddes för stor misstänkt ovarialcysta. På grund av samsjuklighet och förväntad lång vårdtid sköts operationen upp två månader på grund av platssituationen på sjukhuset. I väntan på operation utvecklade patienten ensidig hydronefros, djup ventrombos och segmentella lungembolier. Patienten opererades och trombosen och embolierna behandlades.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.