K2021-1279

Nyhet

Lex Maria rapport – Sen uppföljning ledde till risk för hjärnskada

Ett barn föddes med förhöjd risk för gulsot. Riktlinjen för uppföljning anger uppföljning med provtagning nästa dygn.

Riktlinjen var inte adekvat implementerad och uppföljning planerades felaktigt till tre dygn efter förlossning. Barnet var vid återbesöket gult såsom vid gulsot och uppvisade förhöjda värden för bilirubin. Barnet erhöll 6 dygns intensiv behandling och blodbyte. Vid tre månaders uppföljning uppvisar barnet en något sen motorisk utveckling

Då neurologiska komplikationer ej kan uteslutas uppträda bedöms ärendet som en risk för vårdskada och anmäles därför till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.