K2021-6513

Nyhet

Lex Maria rapport - Ofredande i vårdsal

Patienter vårdades i könsblandad vårdsal. En patient ofredade en annan patient. Händelsen polisanmäldes.

Åtgärder riktas kortsiktigt mot implementering och utveckling av riktlinjer och långsiktigt mot ombyggnation av avdelningar till fler enkelrum.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.