K2020-8785

Nyhet

Lex Maria rapport - Konfusion gav patientsäkerhetsrisk

Konfusion gav patientsäkerhetsrisk

Två patienter med nedsatt kognitiv förmåga samt av motsatt kön delade vårdsal. Den kvinnliga patienten hade gravt nedsatt rörlighet och kunde ej lämna sin säng själv. Den manlige patienten låste in sig och medpatienten i rummet och skapade oreda i den kvinnliga patientens kläder samt även i rummets möblemang mm. Efter att vårdpersonal kunnat komma in i rummet konstaterades att det inte gick att utesluta att kvinnan blivit ofredad. Den manliga patienten var påtagligt förvirrad. Ingen fysisk påverkan kunde påvisas. Då det inte kan uteslutas att kvinnan fått psykiska men av händelsen anmäles denna till IVO enligt lex Maria.