2021-5746

Nyhet

Lex Maria rapport – Fallolycka ledde till hjärnblödning

En patient blev inlagd på sjukhuset med ostadig gång och svikt i kognitiva funktioner. Bedömdes som ökad fallrisk vid inläggningen.

Patienten fick hjälp att kliva upp och gå av en sjuksköterska som ej erhållit information om bedömningen att patienten behövde två levande stöd för att gå.

Patienten ramlade och skadade huvudet, en hjärnblödning konstaterades vid röntgenundersökning. Patienten behövde inte opereras och bedöms inte få bestående men av händelsen.

Händelsen anmäles till IVO enligt lex Maria då den utgjort en allvarlig risk för vårdskada.