2021-4895

Nyhet

Lex Maria rapport - Nyfödd fick lågt blodsocker, rutiner följdes ej

Ett barn förlöstes med hjälp av kejsarsnitt pga hotande syrebrist hos barnet. Vid 42 timmars ålder slutar barnet amma och blir trött och slött. 6 timmar senare upptäcktes ett lågt blodsocker hos barnet. Upprepade provtagningar visade lågt blodsocker trots given mjölkersättning och glukosgel. Efter ytterligare 5 timmar började barnet krampa och man påvisade hjärnförändringar med magnetröntgen. Skadorna bedöms som reversibla. Då händelseanalys visar att riktlinjer för behandling av lågt blodsocker hos nyfödda ej följts, bedöms händelsen som vårdskada och anmäles därför till IVO enligt lex Maria.