2021-2514

Nyhet

Lex Maria rapport - Malign tumör utreddes ej i tid

En patient hade en misstänkt förändring i levern som upptäcktes vid datortomografisk undersökning. Bedömningen var att allvarlig sjukdom behövde uteslutas. Två dagar senare undersöktes patienten ytterligare med magnetkameraundersökning varefter bedömningen gjordes att förändringen var godartad. Ett drygt år senare undersöktes patienten ånyo med ultraljud och en utbredd cancersjukdom i levern diagnosticerades. Eftergranskning visade att tidigare bedömning om godartad åkomma sannolikt var felaktig.

 

Händelsen bedöms ha medfört risk för allvarlig vårdskada, varför den anmäles till IVO enligt Lex Maria.