2021-0607

Nyhet

Lex Maria rapport – Initialt felaktig diagnos gjorde att fel behandling gavs

En patient utreddes för en förändring i bröstkorgen. Biopsi togs från förändringen och patienten fick den patologisk-anatomiska diagnosen lymfom.

Patienten behandlades enligt det nationella vårdprogrammet för sjukdomen men patienten blev inte fri från sjukdom. Förnyade biosier visade på en annan sjukdom, Thymom. Detta tolkades först som att patienten hade skilda sjukdomar.

Patienten opererades och vid undersökning av de bortopererade tumördelarna fann man endast Thymom. Eftergranskning av tidigare biosier gjordes och konklusionen blev att diagnosen Lymfom var felaktig. Patienten hade därmed erhållit felaktig behandling under 30 månader.      Då behandlingen varit felaktig och ej komplikationsfri bedöms patienten ha erhållit vårdskador varför händelsen anmäles till IVO enligt lex Maria.