2020-7807

Nyhet

Lex Maria rapport – Fördröjd diagnos av bröstcancer

En kvinna med bröstcancer undergick vävnadsprovtagning för diagnostik. På remissen framgick att vävnad skulle tas från två ställen.

Vid provtagning togs prov endast från ena stället och provet bedömdes felaktigt som normalt trots att senare eftergranskning visat förekomst av starkt misstänkta cancerceller. Den fördröjning av korrekt diagnos som följde bedöms ha bidragit till ett större lidande och en risk för sämre behandlingsutfall, varför ärendet anmäles till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.