2020-7609

Nyhet

Lex Maria rapport - Fördröjd behandling av halsryggsskada

Patient inkom akut efter falltrauma med smärtor från rygg och extremiteter samt nedsatt grov kraft. Datortomografi enligt traumaprotokoll genomfördes och som vid sekundär granskning beskrev nedre halsryggsskada. Under vårdtiden på geriatrisk avdelning smärta och försämrad kraft. Fjärde vårddygnet konsulterades neurokirurg, magnetisk resonanstomografi genomfördes och undersökningen påvisade instabil halsryggsskada med kompression av ryggmärgen.  Patienten överfördes till neurokirurgen för operation.

Åtgärder riktas bland annat mot att stärka traumatologisk kompetens, rutiner för konsultation och rutiner för kompletterande röntgen- och labsvar.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.