K2021-5432

Nyhet

Lex Maria rapport - Dödsfall under intensivvård

Gravid tracheotomerad kvinna med respiratorkrävande intensivvård på grund av covidinfektion. I samband med vårdinsatser akut luftvägshinder som omgående ledde till syrebristorsakat hjärtstopp som ej kunde hävas. Under pågående hjärt-lungräddning genomfördes akut kejsarsnitt och ett levande barn föddes.

Åtgärder riktas mot att utveckla larmrutinerna och att utveckla teamträning.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.