K2020-6730

Nyhet

Lex Maria rapport – Suicid efter intoxikation

Patient inkom efter intoxikation med medvetandesänkning och lades in för övervakning. Påföljande dag piggade patienten på sig och psykiatrikonsultation med suicidriskbedömning ordinerades. Patienten skrev ut sig själv innan medicinsk och psykiatrisk bedömning hade gjorts. Det bedömdes att polishandräckning ej var nödvändig och vårdtillfället avslutades. Patienten inkom till annat sjukhus samma dag med medvetandesänkning och avled där. 

Åtgärder riktas mot att utveckla rutinerna för psykiatrisk konsultation och rutinerna vid intoxikation.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.