K2021-4388

Nyhet

Lex Maria rapport - Sedering med dexmedetomidine

Barn med tandläkarrädsla behandlades med hjälp av anestesiologisk kompetens. Dexmedetomidine (Dexdor®) användes för sedering. Vid flytten till vilrum tappade barnet färg och slutade reagera på stimuli. HLR påbörjades, larmteam tillkallades och barnet intuberades och med efterföljande vård på intensivvårdsavdelning.

Åtgärder riktas mot revidering av befintliga PM avseende Dexdor® och rutiner med ökad monitorering och dokumentation.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.