K2020-9484

Nyhet

Lex Maria rapport - Fördröjd diagnos av lårbensfraktur

Patient föll från tak och ådrog sig bland annat multipla frakturer i ryggen med parapares. Ryggfrakturerna opererades och stabiliserades med efterföljande behandling på rehabklinik. Två månader efter traumat återkom patienten till akutmottagning ett flertal gånger för bland annat svullnad av vänster ben. I journalanteckning noteras "ploppande ljud" vid mobilisering av benet tre månader efter skadan. Patienten återkommer för inneliggande sjukhusvård en tid. Först efter ytterligare ett par veckor genomförs röntgenundersökning av lårbenet med påvisande av subtrokantär fraktur.

Åtgärder riktas mot att stärka ortopedisk kompetens bland annat genom rutiner för konsultation och differentialdiagnostiskt förhållningssätt.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.