K2020-8453

Nyhet

Lex Maria rapport – Riktlinjer för övervakning följdes ej

Vid förlossning visade fosterövervakningen ett onormalt förlopp som enligt rutinen skulle föranlett att läkare tillkallats. Så skedde ej, utan läkare tillkallades flera timmar senare. Barnet föddes svårt medtaget och behövde vård efteråt. Barnet är idag till synes friskt.  Då rutinerna brustit bedöms händelsen utgöra stor risk för vårdskada och ärendet anmäles därför till IVO enligt lex Maria.