K2021-2511

Nyhet

Lex Maria rapport – Överdosering av läkemedel ledde till medvetslöshet.

2021-05-05

En patient som skulle genomgå en undersökning ordinerades lugnande läkemedel.
Genom ett misstag erhöll patienten en cirka 3 gånger för hög dos och blev medvetslös.
Patienten fick motmedel och återfick medvetandet.

Händelsen bedöms som risk för allvarlig vårdskada varför den anmäles till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria