K2020-8691

Nyhet

Lex Maria rapport – Bristande kommunikation ledde till oönskat operativt ingrepp

I förberedelserna inför planerat kejsarsnitt fick patienten frågan om hon ville steriliseras i samband med kejsarsnittet.
Då tolk ej användes under samtalet missförstod patienten frågan och medgav sterilisering utan att ha förstått innebörden.
Efter ingreppet utförts förstod patienten att hon hade steriliserats utan att ha önskat detta.

Ingreppet bedöms ha medfört allvarlig vårdskada och anmäles därför till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.