K2020-9177

Nyhet

Lex Maria rapport – Spridning av Covid 19 på vårdavdelning

Vid smittspårning på en vårdavdelning konstaterades Covid 19 smitta bland 6 patienter som tidigare testats negativa. Två av dessa patienter har avlidit. Då smittspridningen inte kan uteslutas vara vårdrelaterad anmäles händelsen till IVO enligt lex Maria