K2019-6657

Nyhet

Lex Maria rapport – Försenad diagnos av blodpropp i artär

En patient opererades för äggstockscancer. Man såg att tumören var spridd och det uppstod också en kraftig blodförlust under operationen. Efter operationen konstaterades att det ena benet var kallt. Bilddiagnostik genomfördes försenat och visade då blodpropp i artären. På grund av detta uppstod syrebrist i benet som inte gick att rädda utan amputation genomfördes. Patienten vårdades därefter med intensivvård och förbättrades initialt men blev efter övertagning till vanlig vårdavdelning sämre och avled efter ett dygn, 8 dygn efter första operationen.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.