K2021-2049

Nyhet

Lex Maria rapport – Förväxling av provtagnings-kit riskabel för patient

Ett testkit för egenprovtagning av Covid levererades och nyttjades av patient.
Det levererade testkitet var av misstag förväxlat och utbytt mot ett testkit som redan använts av annan patient.

Då händelsen bedöms utgöra en allvarlig risk för smitta med allmänfarlig sjukdom anmäles händelsen till IVO enligt Lex Maria.