K2021-1586

Nyhet

Lex Maria rapport - Felaktig läkemedelsdos till nyfött barn

2021-03-02

Nyfött barn vårdades i respirator och behandlades bland annat med smärtlindring. Vid en veckas ålder gavs en tio gånger för hög dos av morfininfusion under flera timmar. Ingen vårdskada noterades.
Åtgärder inriktas på bland annat på tydligare märkningar och tydligare varningar i journalsystemet, team-utbildning kring kommunikation och justering av kompetensfortbildningsprogrammet för sjuksköterskor.


Händelsen har medfört risk för allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.