K2020-8708

Nyhet

Lex Maria rapport – Spridning av Covid 19 på vårdavdelning

Vid smittspårning på en vårdavdelning konstaterades Covid 19 smitta bland 9 patienter som tidigare testats negativa. Tre av dessa patienter har i dagsläget avlidit.

Då smittspridningen inte kan uteslutas vara vårdrelaterad anmäles händelsen till IVO enligt Lex Maria